forbot
SHABRAN-D MMC Suvarma sistemleri
+994 (55) 201-03-42
  • SHABRAN-D MMC Suvarma sistemleri
  • Products catalog

Products catalog

Filtrasiya sistemleri
Check availability 
Filtrasiya sistemleri.Filtrasiya sistemleri baku. F İ LTRAS İ YA S İ STEMLƏR İ Təklif edilən filtrasiya sistemləri Türkiyənin "Aytok" şirkətinin istehsalıdır. Plastik filtrlər: MPE - modeli MPD - modeli EKO E - modeli EKO D - modeli PD -...
Group: Filtration systems
SHABRAN-D Suvarma sistemleri
Check availability 
SATI Ş V Ə TƏQD İ MAT MƏRKƏZLƏR İ 1. Suvarma sistemləri üzr ə ixtisaslaşm ış sat ış mərkəzi: Ünvan: Mərdəkan şossesi, "Bin ə Market" - "BA Ğ ALƏM İ". 2. Ba ğ v ə landşaft sahəsi üzr ə ixtisaslaşm ış sat ış mərkəzi: Ünvan: Mərdəkan şossesi, "Bizim Ya şı l...
Group: Irrigating systems
SHABRAN-D MMC Avtomatik suvarma sistemleri
Check availability 
SHABRAN-D MMC Avtomatik suvarma sistemleri.Avtomatik suvarma sistemleri. Avtomatik suvarma sistemi - ərazinin verilmi ş qrafik üzr ə daha keyfiyyətli v ə pe şə kar suvarmasına imkan yaradan mühəndis-texniki kompleksdir. Avtomatik suvarma sistemi Sizin verdiyiniz sazlamalara uyğun olaraq ya şı l...
Group: Irrigating systems
Hunter Damcili suvarma
Check availability 
Hunter Damcili suvarma.Hunter Baku.Hunter Azerbaycan. SHABRAN-D MMC Azerbaycanda m əş hur dunya markas ı olan HUNTER suvarma sistemlerini resmi təmsilçisidir. Shabran-d şirkəti Ya şı llaşdırma layihələri ərazisind ə ya şı llıqların suvarılmas ı üçün quraşdırılm ış damcıl ı suvarma sistemləri v...
Group: Automatic watering system
Peyzaj sulama
Check availability 
Peyzaj sulama. SHABRAN-D MMC siz ə Peyzaj sulama ur ə btun nov xitmətləri v ə sulama sitemelrini təklif edir.Biz dunyanın ən qabaqcıl markalarının təmsilşcisi olmaqla siz ə yüksək keyfiyyətli məhsullarırımız ı v ə xitmətlərimizi təklif edirik. Partnyorlarımız ...
Group: Irrigation systems
Landşaft sulama
Check availability 
Landşaft sulama.SHABRAN-D MMC Landşaft sulama. XİDMƏTLƏRİMİZ - Suvarma sistemləri üzr ə layihələndirilm ə işləri - Suvarma sistemlərinin quraşdırılmas ı - Avtomatik idar ə edilən suvarma sistemlərinin montaj edilməsi - Damcıl ı suvarma sistemlərinin quraşdırılmas ı -...
Group: Automatic watering system
SHABRAN-D MMC Irrigation Azerbaijan
Check availability 
SHABRAN-D MMC Irrigation Azerbaijan.Irrigation Azerbaijan. Hunter sprinkler sprays are available in a variety of models, from the economical and user-friendly PS series sprinkler spray heads to the feature-packed Institutional Spray series. Hunter sprinkler spray heads give you the selection you...
Group: Automatic watering system
The rain sensor - (MINI-CLIK)
Check availability 
The rain sensor - (MINI-CLIK) MINI-CLIK - The simply, exact and reliable rain sensors in the world There is nothing more ridiculous, than an irrigation of green plantings during a rain. The sensor of a rain is the simplest and most effective way to prevent operation of system of watering during...
Group: Sensors
SHABRAN-D MMC - (The combined meteorological station with sensors of a rain, frosts and winds - (Mini-Weather Station))
Check availability 
Mini-Weather Station - the Combined meteorological station with sensors of a rain, frosts and winds. If weather conditions in your climatic zone are subject to frequent and sharp change, then the combined meteorological station connected to system of an automatic irrigation an irreplaceable thing....
Group: Sensors
The rain sensor - (Rain-Clik)
Check availability 
The rain sensor - (Rain-Clik) Rain-Clik - the Reliable sensor of a rain with an instant response Earlier, in order that the rain sensor worked, in it a certain amount of water had to collect. About emergence of Rain-Clik this problem remained in the past - the sensor with the Quick Response...
Group: Sensors
SHABRAN-D MMC - (The rain sensor - (Wireless Rain-Clik))
Check availability 
The rain sensor - (Wireless Rain-Clik) Wireless Rain-Clik - the First reliable wireless sensor of a rain It is the first really reliable wireless sensor of a rain which will relieve you of need for installation any cable signal transmissions. The set consists of the sensor and an intake which is...
Group: Sensors
Flow sensors (flowmeters) - (Flow-Clik)
Check availability 
Flow sensors (flowmeters) - (Flow-Clik) Automatically switches off system if through the pipeline there passes the bigger amount of water, than you have programmed (i.e. in case of leak) For the purpose of prevention of leak of water through the damaged pipes of a water supply system or faulty...
Group: Sensors of flow control
Sensors of frosts - (Freeze-Clik)
Check availability 
Sensors of frosts - (Freeze-Clik) Freeze-Clik - the Simple and reliable sensor of frosts If weather conditions in your climatic zone are subject to frequent and sharp change, and there is a probability of approach of sudden frosts that the Freeze-Clik sensor for you an irreplaceable thing. It, in...
Group: Sensors
The weather sensor - (Solar Sync)
Check availability 
The weather sensor - (Solar Sync) Solar Sync - the Available, simple control panel with the built-in sensors of weather Corrects the program of watering depending on changes of weather conditions The most economic decision on the control panel with weather sensors Elementary is programmed and...
Group: Sensors
SHABRAN-D MMC - (Systems of drop watering)
Check availability 
SHABRAN-D MMC - (Systems of drop watering) Drop watering consists in water supply directly in a radical zone of a plant. Drop watering is necessary for trees, bushes (in the first 1-2 years of life), to the fruit and berry cultures and separate flower cultures which are badly transferring the top...
Group: Drip irrigation systems

Description

Products catalog SHABRAN-D MMC Suvarma sistemleri, Azerbaijan, - enterprise page. Contact information, enterprise essential elements - an address, telephones, fax. products and services