forbot
SHABRAN-D MMC Suvarma sistemleri
+994 (55) 201-03-42
  • SHABRAN-D MMC Suvarma sistemleri
  • Products catalog
  • SHABRAN-D MMC Avtomatik suvarma sistemleri

SHABRAN-D MMC Avtomatik suvarma sistemleri

SHABRAN-D MMC Avtomatik suvarma sistemleri
  • SHABRAN-D MMC Avtomatik suvarma sistemleri
Check availability
Description

SHABRAN-D MMC Avtomatik suvarma sistemleri.

Avtomatik suvarma sistemleri.

Avtomatik suvarma sistemi - ərazinin verilmi ş qrafik üzr ə daha keyfiyyətli v ə pe şə kar suvarmasına imkan yaradan mühəndis-texniki kompleksdir. Avtomatik suvarma sistemi Sizin verdiyiniz sazlamalara uyğun olaraq ya şı l ərazini zonalar üzr ə suvarır. Siz suyun həcmini v ə hər zonanın suvarma vaxtın ı müəyyənl əş dirməkl ə sistem ə sutkanın müəyyən vaxtında - səhər, axşam v ə ya gec ə suvarma aparmaq əmrini ver ə bilərsiniz.Siz sadəc ə olaraq avtosuvarmanın rejimini seçin. İş in qalan hissəsini irriqasiya sistemi özü yerin ə yetirəcək. Ərazid ə olan bütün bitkilər su il ə təmin olunur v ə bu sistem sayəsind ə Siz suya, pula v ə vaxta qənaət edirsiniz. Avtomatik Suvarma sistemi yalnız suvarma zaman ı yerin altından çıxır v ə qazonun qırxılmas ı zaman ı maneçilik törətmir, landşaftın estetika v ə harmoniyasın ı pozmur. Avtomatik suvarma sistemi digər suvarma sistemlərindən daha üstündür. Şlanqla suvarma zaman ı bütün ərazini eyni miqdarda su il ə təmin etmək qeyri mümkündür. Nəticəd ə qazonun zümrüd rəngi dəyişir v ə olur ləkəli. Bundan əlav ə, təzyiq altında vurulan su ağacların çətirlərin ə zərər yetirməsəd ə, güllərin inc ə ləçəklərini, yeni əkilmi ş bitkiləri zədələy ə bilər.

Information is up-to-date: 30.10.2017

Read more

Unbelievable price on SHABRAN-D MMC Avtomatik suvarma sistemleri in Baku (Azerbaijan) company SHABRAN-D MMC Suvarma sistemleri.