forbot
SHABRAN-D MMC Suvarma sistemleri
+994 (55) 201-03-42
  • SHABRAN-D MMC Suvarma sistemleri
  • Products catalog
  • SHABRAN-D Suvarma sistemleri

SHABRAN-D Suvarma sistemleri

SHABRAN-D Suvarma sistemleri
  • SHABRAN-D Suvarma sistemleri
  • SHABRAN-D Suvarma sistemleri
  • SHABRAN-D Suvarma sistemleri
Check availability
Description

SATI Ş V Ə TƏQD İ MAT MƏRKƏZLƏR İ

1. Suvarma sistemləri üzr ə ixtisaslaşm ış sat ış mərkəzi:

Ünvan: Mərdəkan şossesi, "Bin ə Market" - "BA Ğ ALƏM İ".

2. Ba ğ v ə landşaft sahəsi üzr ə ixtisaslaşm ış sat ış mərkəzi:

Ünvan: Mərdəkan şossesi, "Bizim Ya şı l Məkan" - "BA Ğ ALƏM İ".

Suvarma sistemleri.

SHABRAN-D MMC Suvarma sistemleri Baku.

SHABRAN-D MMC Siz ə qazonların v ə digər ya şı llıqların suvarılmas ı üçün nəzərd ə tutulmu ş avtomatik suvarma sistemleri təklif edir.

Yüksək məhsuldarlıq, keyfiyyət, qənaət v ə mənf əə t mənbəyi.

- Su sərfin ə 4-5 dəf ə qənaət

- İş çi qüvvəsin ə qənaət

- Ya şı l ərazinin qısa müddət ərzind ə bərabər suvarılmas ı

- Ya şı l ərazinin bərabər gübrələnməsi imkan ı

- Torpa ğı n eroziya v ə şoranlaşmadan qorunmas ı

- Məhsuldarlıq artım ı

"SHABRAN-D" MMC suvarma layihələrinin hazırlanmas ı, suvarma sistemlərinin quraşdırılmas ı v ə bu sahəy ə aid material təchizat ı sahəsind ə ixtisaslaşm ış dır.


Şirkətin əməkdaşlar ı bu sah ə üzr ə Türkiy ə, İsrail v ə AB -da bilik alm ış v ə təcrüb ə keçmişdilər.


"SHABRAN-D" MMC suvarma sistemləri materiallarının dünyada lider istehsalçılar ı olan iki şirkətin Azərbaycanda rəsmi distribütorudur:

1. "HUNTER İNDUSTRİES" (AB Ş) - landşaft v ə idman sahələri üçün suvarma sistemləri.

2. "EGE PLAST" (Türkiy ə) - kənd təsərrüfat ı sahələri üçün suvarma sistemləri.Information is up-to-date: 30.10.2017

Read more

Unbelievable price on SHABRAN-D Suvarma sistemleri in Baku (Azerbaijan) company SHABRAN-D MMC Suvarma sistemleri.